Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door De Kruijf Tenten met aandacht samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven terzake van de redelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.

De Kruijf Tenten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de (al dan niet door derden aangeboden) informatie op de website van De Kruijf Tenten.

De Kruijf Tenten behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of al geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of het copyrightbeleid van De Kruijf Tenten.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimer beleid kunt u contact met ons opnemen.